درباره سایت

معیارهای عملکرد

سیستم‌های فرامرزی دولت الکترونیک,عوامل تعیین‌کننده عملکرد,معیارهای عملکرد,اعتماد میان سازمانی,یکپارچه و خدمات صنعت,مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی,مقالات مدیریت دولتی,مقالات مدیریت دولتی isi,مقالات ترجمه شده isi,مدیریت و کارآفرینی isi,ترجمه مقالات تخصصی,

ترجمه مقاله سیستم‌های فرامرزی دولت الکترونیک: عوامل تعیین‌کننده عملکرد

چکیده

این مطالعه، عملکرد سیستم دولت الکترونیک مرزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این رشته از مطالعات در بخش زمینه‌های دولت الکترونیک، مدیریت عمومی مشارکتی، و موفقیت سیستم اطلاعاتی با تمرکز بر سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی به منظور توسعه چارچوب مفهومی. این چارچوب شامل کارایی است، کارایی و پاسخگویی به عنوان معیارهای عملکرد کلیدی؛ شناسایی عوامل فنی، مدیریتی و درون سازمانی برای موفقیت؛ و توسعه فرضیه‌ها براساس آن. تحقیقات تجربی از سطح کاربر استفاده می‌کند داده‌ها برگرفته از یک سیستم دولتی الکترونیک است که تجارت یکپارچه و خدمات صنعت را تامین می‌کند. نتایج نشان‌دهنده اهمیت پشتیبانی مدیریتی، اهداف مشترک، و اعتماد درون‌سازمانی رو به بهبود است. (هر سه معیار عملکرد) به علاوه، فرهنگ سازمانی محور و نوآور افزایش می‌یابد. بهره‌وری و پاسخگویی در حالی که وابستگی متقابل اجرایی اثربخشی و پاسخگویی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مفاهیم مدیریتی و نظری این یافته‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی آینده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پروژه وان ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پروژه وان ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---