درباره سایت

پروژه وان پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده ISI - مطالب ارسال شده توسط admin

ترجمه مقالات ISI,ترجمه متون تخصصی,پروژه های دانشگاهی

ترجمه مقاله ارزیابی امنیت اطلاعات در مدیریت دولتی

ارزیابی امنیت اطلاعات در مدیریت دولتی 

چکیده

پیاده‌سازی فن‌آوری اطلاعات در بیشتر زمینه‌های فعالیت دولت، و اقتصاد جامعه، فرصت‌های بسیاری را در رابطه با اتوماسیون فرآیندهای مدیریت، تولید می‌کند. افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات، همزمان تحقق یافته.، معرفی فن‌آوری اطلاعات راهکارهای موجود در بخش دولتی به ضرورت تامین امنیت خدمات تحقق یافته اشاره دارد. به همین دلیل در نهاده‌ای دولتی، امنیت اطلاعات سیستم مدیریت به اجرا در می‌آید که هدف از آن تامین امنیت است. منابع اطلاعاتی یک موسسه و تحقق بی وقفه این موسسه ماموریت. (ISMS) یک مجموعه از برنامه‌ریزی و تعهدات سازمانی را پوشش می‌دهد و مبتنی بر ریسک است. مدیریت تهدیدات اطلاعاتی که می‌تواند اثر مخربی بر عملکرد سیستم داشته باشد موسسه دولتی. بنابراین، مدیریت امنیت اطلاعات در جامعه مدیریت کیفیت، قابلیت اطمینان، و کیفیت وظایف عمومی تحقق یافته را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحلیل مشکلات مربوط به پدیده‌های جهانی در حوزه اطلاعات محیط کشور به ادراک روند توسعه تهدیدات مربوط به اطلاعات می‌پردازد. عناصر زیر ساخت‌های حیاتی دولت به طور مثال WEF، ۲۰۱۹. کشورهایی که مدیریت دولتی بر پایه فن‌آوری‌های جدید عمل می‌کند و نسبت به آن حساس است. تداخل در فرآیندهای اطلاعات. پیش‌گیری از تهدید و تامین امنیت اطلاعات یک چالش مهم، هم برای کشورهای خاص، هم برای کشورهای معمولی است. جوامع بین‌المللی. بسیاری از کشورها و سازمان‌ها نیاز به توسعه راه‌حل‌های کارآمد را تعیین می‌کنند. 

مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال

ترجمه مقاله مدیریت متاداده: شبکه‌ های عملی، قالب‌ های تکنولوژیکی و کار فراداده در یک کتابخانه دیجیتال

چکیده

سازمان‌هایی که سیستم‌های اطلاعاتی را توسعه می‌دهند معمولا آرام هستند. از اعضا و گروه‌ها با پس‌زمینه‌های تکنولوژیکی متفاوت تجارب، در حالی که این پس‌زمینه ‌های مختلف برای حمایت ضروری هستند، ابعاد مختلف توسعه سیستم اطلاعات، همزمان زمانی که آن‌ها می‌توانند منجر به موانعی برای به اشتراک گذاری دانش سازمانی شوند، و در نتیجه می‌تواند مانع از این کار شوند. درک این که چگونه تکنولوژی پیشینه گروه‌های سازمانی تشکیل می‌شود و به این ترتیب وساطت می‌شود. اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی رخ دادن توسعه سیستم اطلاعاتی فراهم می‌کند. در زمینه‌های (سازمانی). این مقاله به این بحث کمک می‌کند مطالعه موردی کیفی و تفسیری یک تیم کوچک که مشغول تهیه آن است. فراداده برای یک کتابخانه دیجیتالی: تعدادی از افراد غیر منتظر و مقاوم مشکلاتی  را ایجاد کرد که این کار فراداده را به تاخیر بیندازد. نقاشی نظریه‌های مربوط به شبکه‌ها، چارچوب‌های فنی، و دورنما این مقاله با استفاده از زبان قوم شناختی و عملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصاحبه مبتنی بر پژوهش، بررسی درک اعضای پروژه از فراداده. این تجزیه و تحلیل شبکه‌های مختلف عمل را شناسایی کرد.  چارچوب‌های تخصصی در این پروژه، از جمله کارکنان IT، که یک چشم‌انداز مدیریت سیستم‌ها، و اعضای هیات‌علمی، که چشم‌انداز پژوهش نظری. تنش‌های ناشی از این تفاوت‌ها توضیح داده می‌شود، همان طور که روش‌هایی که پروژه آن‌ها را حل و فصل می‌کند. دو یافته‌ها حاکی از آن است که مذاکرات بین جمعی صرفا برقرار نشده است بین شبکه‌های فردی عمل در پروژه، اما با توجه به مرجع به یک جامعه در حال ظهور که به عنوان یک شی مرزی عمل می‌کرد، و مذاکرات بین جمعی نیز باید اجرا شود. در طول زمان، با این شکل اخیر مذاکره به سختی می توان به آن دست یافت. 

قالب‌ های تکنولوژیکی در مدیریت دولتی: مدیران عمومی درباره داده‌ های بزرگ چه فکر می‌کنند؟

ترجمه مقاله قالب‌ های تکنولوژیکی در مدیریت دولتی: مدیران عمومی درباره داده‌ های بزرگ چه فکر می‌کنند؟

چکیده

در میان بزرگ‌ترین سازندگان و نگهدارنده داده‌ها در بسیاری از کشورها، ادارات دولتی به دنبال آن هستند تا راه‌هایی برای مهار کردن تکنولوژی اطلاعات بزرگ پیدا کنند، با این حال استفاده از داده‌های بزرگ در بخش دولتی همچنان محدود ادامه دارد. علی‌رغم مطالعات متعدد با هدف روشن کردن اصطلاح داده‌های بزرگ، برای بسیاری از مدیران عمومی، باقی می‌ماند. روشن نیست که این فن‌آوری چه کار می‌کند و به مدیریت دولتی ارائه می‌دهد یا خیر. با استفاده از مفهوم تکنولوژی ما به بررسی فرضیات، انتظارات، و درک می‌پردازیم که مدیران اجرایی به آن نیاز دارند. (تفسیر داده‌های بزرگ). ما فریم های بزرگ داده را شناسایی می‌کنیم، از علاقه مندان درونی گرفته تا تکنو - جهت دار که هر کدام نقطه نظرات خاص مدیران را در ارتباط با معرفی داده‌های بزرگ در ادارات دولتی نشان می‌دهد. یافته‌های ما ناهماهنگی را نشان می‌دهد بین برداشت‌های مختلف و آشکار سازی، تردید گسترده بین مدیران عمومی، کمک به درک بهتر این که چرا استفاده بالفعل از داده‌های بزرگ در بخش دولتی بسیار محدود است.

ترجمه مقاله کارآفرینی سازمانی (HRM) برای سازمان‌های تجاری پایدار

دانلود مقاله کارآفرینی سازمانی (HRM) برای سازمان‌های تجاری پایدار (ترجمه مدیریت دولتی ۲۰۲۰- نشریه الزویر)

چکیده

درحالی که کسب و کارها فشار بیشتری از طیف وسیعی از ذینفعان درگیر با ترویج یک رویکرد متوازن برای مدیریت مطالبات رقابتی برای افزایش سودآوری، بهبود شرایط اجتماعی و احیای سلامتی زمین، فرصت‌های جدیدی برای (HRM) را تجربه می‌کنند. محققان و متخصصان برای مشارکت در پی‌گیری پایداری کمک می‌کنند. با این حال، منطق اساسی پایداری به طور قابل‌توجهی از هم جدا است. دیدگاه غالب در محیط کسب‌ وکار امروزی است. براساس ادبیات نظریه سازمانی، ما مفهوم (HRM) را معرفی می‌کنیم کارآفرینی سازمانی برای بررسی تناقضات و فرصت‌های نوظهور در ارتباط با نیاز مبرم به رویکردهای پایدار برای مدیریت سازمان‌های تجاری را بهبود میبخشد. ما به عنوان راهنمایی برای کار آینده، توضیح می‌دهیم که چگونه اقدامات محققان و متخصصان (HRM) می‌تواند تحریک تحول از یک فلسفه مدیریت منابع انسانی که بر شاخص‌های مالی برای ارزیابی اثربخشی در برابر فلسفه مدیریت منابع انسانی متکی است. رویکرد سه‌جانبه به پایداری، نشان دادن نگرانی برابر برای عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی. تمرکز روی سازمانی تغییراتی که عملکرد زیست محیطی را بهبود می‌بخشد، از مفهوم کارآفرینی سازمانی (HRM) استفاده می‌کنیم تا راه ‌هایی را برای متخصصان (HRM) در نظر بگیریم تا ذینفعان داخلی و خارجی را به منظور ایجاد ارزش در سازمان‌هایی که پایداری را دنبال می‌کنند، در نظر بگیریم. در نهایت، فعالیت‌هایی که تشکیل کارآفرینی سازمانی (HRM) برای کسب‌ وکار پایدار توسعه قابلیت‌هایی است که سازمان‌های مبهم را توصیف می‌کنند. 

ترجمه مقاله پیچیدگی رهبری در اشکال سازماندهی بروکراتیک: یک مدل (meso)

دانلود مقاله پیچیدگی رهبری در اشکال سازماندهی بروکراتیک: یک مدل (meso) (ترجمه مدیریت دولتی ۲۰۲۰- نشریه الزویر)

چکیده

ما نظریه رهبری پیچیدگی را در نظر می‌گیریم Uhl – Bien)، M.( )ماریون، (Marion، )مک کل وی، بی. ۲۰۰۷( تیوری رهبری پیچیدگی: تغییر رهبری از عصر صنعتی به عصر دانش و فصلنامه رهبری، در زمینه‌های اشکال بروکراتیک سازماندهی برای توصیف اینکه چگونه پویایی انطباقی می‌تواند در ترکیب با توابع مدیریتی برای تولید پیدایش و تغییر در سازمان‌ها کار کند، باید رویکردهای رهبری پیچیدگی با تایید مرکزی استدلال (meso) که رهبری چند سطحی، فرآیندی، بافتی و تعاملی است، سازگار باشد. در این مقاله ما بر روی عملکرد انطباقی، یک فرآیند تعاملی بین رهبری انطباقی رفتار عامل و پویایی پیچیدگی پویایی شناسی اجتماعی غیر عامل، تمرکز‌کنیم که نتایج اضطراری را تولید کنیم به عنوان مثال، نوآوری، یادگیری، سازگاری برای شرکت. گزارش هایی در رابطه با اعمال رهبری پیچیدگی در اشکال بروکراتیک سازماندهی ارائه می‌شود.

ترجمه مقاله محیطی که منجر به نوآوری بروکراتیک می‌شود؟ بررسی پتانسیل کارآفرینی عمومی در (FEMA)

دانلود مقاله محیطی که منجر به نوآوری بروکراتیک می‌شود؟ بررسی پتانسیل کارآفرینی عمومی در (FEMA) (ترجمه مدیریت دولتی ۲۰۲۰- نشریه الزویر)

چکیده

توانایی سازمان‌های مدیریت اورژانسی که به طور موثر در چشمان فرد عمل می‌کنند بحث شده‌ است که مردم از فرهنگ سازمانی، و یک تمایل برای غلبه بر مسیر استفاده می‌کنند. اثرات وابسته که ممکن است مانع از تغییرات برای افزایش تامین خدمات شود. یک مکانیسم ایجاد کرد. کارآمد بودن در غلبه بر وابستگی مسیر سازمانی و ارائه خدمات بی‌اثر است. زیرا کارآفرینی عمومی چندین ویژگی زمینه‌ای کارآفرینی عمومی برای تشویق نوآوری هستند. این مطالعه حضور عوامل زمینه‌ای نشان‌داده‌شده که این  را مورد بررسی قرار می‌دهد. کارآفرینی عمومی را در (FEMA)، که برای حاکمیت شهری محلی نیز قابل‌اجرا می‌باشد، تشویق میکند. (مدیریت سازمان، مدیریت بحران فدرال) مدیریت بحران مالی سازمان ملل متحد، از دیرباز به عنوان ناکارآمد و مقاوم در برابر تغییرات سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. استفاده یک نمونه از کارمندان (FEMA)، این مطالعه نشان می‌دهد که اکثر کارکنان (FEMA)، سازمان را در معرض کارآفرینی عمومی می‌دانند؛ با این حال، این ادراک تحت‌تاثیر ویژگی‌های شخصی فرد قرار می‌گیرد. علاوه بر یافته‌ها، این مطالعه پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد که تحقیق و بررسی آینده در حوزه کارآفرینی عمومی در شرایط اضطراری مدیریت است.

ترجمه مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش میانجی گری شایستگی‌های متمایز در بازاریابی

دانلود مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش میانجی گری شایستگی‌های متمایز در بازاریابی (ترجمه مدیریت دولتی ۲۰۲۰- نشریه الزویر)

چکیده

اقتصاد اجتماعی گزینه‌ای است که بهترین پاسخ را در زمان بحران ارائه می‌دهد. در این زمینه اجتماعی شرکت‌های اقتصادی نقشی اساسی در ترویج رشد پایداری را بازی می‌کنند. این تحقیق در حال حاضر اهمیت کارآفرینی اجتماعی در عملکرد سازمانی یک شرکت بررسی می کند. این برنامه همچنین قصد دارد نشان دهد رابطه مثبت بین حوزه‌ای که کارآفرینی اجتماعی در آن اجرا می‌شود و ایجاد آن قابلیت‌های بازاریابی متمایز و نیز نقش واسطه‌ای این قابلیت‌ها بین کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی هستند را برای این منظور تحلیل کند. (۲۲۱) - اقتصاد اسپانیا: این نهادها از ژانویه تا مه ۲۰۱۴ توسعه یافته‌اند. برای ارزیابی عملکرد سازمانی، a مقیاس تایید شده مورد استفاده قرار گرفته‌است (Nakata، ۲۰۰۸)، زیرا دارای ویژگی‌هایی است که برای آن‌ها ضروری است. این تحقیق. برای دو سازه باقیمانده، یعنی کارآفرینی اجتماعی و بازاریابی متمایز. توانایی‌ها و قابلیت‌های خاص با در نظر گرفتن تحلیل  توسعه‌یافته اند. ویژگی‌هایی که می‌تواند به اعتبار سنجی رابطه میان سه متغیر پیشنهادی منجر شود. نتایج یک رابطه مثبت بین حوزه‌ای که یک سازمان کارآفرینی اجتماعی را معرفی می‌کند و عملکرد سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و ایجاد قابلیت‌های بازاریابی متمایز، همچنین تاثیر توانایی‌های بازاریابی متمایز به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین میزان اجرای کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی را بررسی خواهد کرد.

ترجمه مقاله ایجاد یک سازمان تحقیقاتی سنتی از طریق کارآفرینی عمومی

دانلود مقاله  ایجاد یک سازمان تحقیقاتی سنتی از طریق کارآفرینی عمومی (ترجمه مدیریت دولتی 2020- نشریه الزویر)

چکیده

کارآفرینی عمومی بسیار شبیه به همتای بخش خصوصی خود است؛ با این حال، کارآفرینان عمومی به دلیل رقابت ضعیف با چالش‌های بیشتری مواجه هستند نیروهای عمومی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اهدافی که اغلب وجود دارند، تعریف ضعیف و عملکردی که اندازه‌گیری آن دشوار است.، با وجود تاثیر آن بر روی کار عمومی، نحوه اجرای تغییرات موفقیت در سازمان‌های بخش دولتی کارآفرینی بیشتر قابل‌درک است. این مقاله تحقیقی در حال حاضر به طور خلاصه بیان می‌کند : در زمینه کارآفرینی عمومی و ارائه یک مطالعه موردی تفصیلی از یک موفقیت تحول کارآفرینی در یک سازمان بخش دولتی. یک فرآیند پنج مرحله‌ای استفاده از آن برای افزایش رفتارهای کارآفرینانه در بخش دولتی مورد استفاده قرار گرفت. سازمان و نتایج کیفی و کمی ثابت ماند. بهبود عملکرد بیش از ۴ سال یعنی عملکرد کمی در برخی مساحت بیشتر از ۱۰ برابر بیشتر از این است. ما گام‌های کلیدی موفقیت تولید شده را توضیح می‌دهیم پیامدها و چگونگی اجتناب از چالش‌های رایج در اجرای ادامه کار رفتارهای کارآفرینانه در زمینه‌های بخش دولتی.

ترجمه مقاله سیستم‌های فرامرزی دولت الکترونیک: عوامل تعیین‌کننده عملکرد

چکیده

این مطالعه، عملکرد سیستم دولت الکترونیک مرزی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این رشته از مطالعات در بخش زمینه‌های دولت الکترونیک، مدیریت عمومی مشارکتی، و موفقیت سیستم اطلاعاتی با تمرکز بر سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی به منظور توسعه چارچوب مفهومی. این چارچوب شامل کارایی است، کارایی و پاسخگویی به عنوان معیارهای عملکرد کلیدی؛ شناسایی عوامل فنی، مدیریتی و درون سازمانی برای موفقیت؛ و توسعه فرضیه‌ها براساس آن. تحقیقات تجربی از سطح کاربر استفاده می‌کند داده‌ها برگرفته از یک سیستم دولتی الکترونیک است که تجارت یکپارچه و خدمات صنعت را تامین می‌کند. نتایج نشان‌دهنده اهمیت پشتیبانی مدیریتی، اهداف مشترک، و اعتماد درون‌سازمانی رو به بهبود است. (هر سه معیار عملکرد) به علاوه، فرهنگ سازمانی محور و نوآور افزایش می‌یابد. بهره‌وری و پاسخگویی در حالی که وابستگی متقابل اجرایی اثربخشی و پاسخگویی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مفاهیم مدیریتی و نظری این یافته‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی آینده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ترجمه مقاله تعیین‌ کننده‌ های مدیریت داده‌های اصلی توسط سازمان‌های دولتی محلی: یک مطالعه تجربی

چکیده

مدیریت داده اصلی (MDM)روشی برای مدیریت موثر داده‌های اصلی مشترک در سراسر سازمان‌ها است. در بخش عمومی، اقدامات ابتکاری توسعه داده شده‌اند؛ با این حال، اتخاذ اقدامات در میان مردم محلی دولت همچنان کند است و علاقه‌ای اندک به اتخاذ (MDM) در تحقیقات موجود وجود داشته‌است. ساختن فن‌آوری بر روی یک چارچوب - سازمان - محیط (TOE) ، یک مدل مفهومی است که مجموعه‌ای از پتانسیل را نشان می‌دهد. عوامل تعیین‌کننده موثر بر اتخاذ توسط دولت محلی توسعه یافته. برای اعتبار سنجی مدل، داده‌ها از طریق بررسی ۲۲۴ پاسخ واحدهای دولت محلی مالزی جمع‌آوری شدند. با استفاده از SEMPLS، این مطالعه تایید می کند که کیفیت داده‌ها و حاکمیت داده‌ها دو عامل تعیین‌کننده فرزند خواندگی هستند. به بافت دولت محلی مالزی و چهار عامل تعیین‌کننده دیگر - پیچیدگی، مدیریت ارشد، حمایت، صلاحیت تکنولوژیکی، و تقاضای شهروندان - به دلیل تاثیر قابل‌توجهی بر فرزندخواندگی خارجیان به دست آمده‌است. توسط دولت محلی. به طور شگفت‌انگیز، سه عامل تعیین‌کننده - مزیت نسبی، امنیت داده‌ها، و دولت سیاست - روابط غیر مهم با اتخاذ توسط دولت محلی را در بر دارد. علاوه بر این، حمایت از مدیریت ارشد، سنگ بنای صلاحیت تکنولوژیکی (MDM) است. این مطالعه به دانش عملی، بافتی و عملی و فن‌آوری اطلاعات کمک می‌کند، و فرزندخواندگی در بافت دولت محلی به شمار می‌رود.

مقاله اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري

كليات 

پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد. 

پژوهش، از تاسيسات مهم آيين دادرس كيفري، در سيستم هاي است كه رسيدگي گبه امر كيفري در دو مرحله انجام ميشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعي متهم و مدعي خصوصي و نيز منافع جامعه ، در قبال بي توجهي يا نقايص احتمال تشخيص قاضي مرحله بدوي توجيه نموده اند. 

در سيستمهاي مذكور راههاي شكايت از احكام كيفري را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده اند : طرق عادي كه شامل اعتراض يا واخواهي و نيز استيناف يا پژوهش مي شود و طرق فوق العاده كه شامل تميز يا فرجام و همچنين اعاده دادرسي ميگردد . شكايت عادي از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتي در اختيار طرفين دعواي كيفري است مگر اينكه قانون صريحا مواردي را استثنا كرده باشد ولي استفاده از شكايت فوق العاده , استثنايي و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پيش بين كرده است . 

مقاله اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند. 

مقاله اتحاد و اختلاف فقها در ثبوت رؤیت هلال

سير طبيعى ماه و پيدايش شكلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسيم زمان به برهه هاى كوچك و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقيقت تقويمى است در صفحه طبيعت. خطوط برجسته اين تقويم طبيعى, چنان خوانا و گوياست كه هر كسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خويش را مطابق آن تنظيم نمايد.

(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب …1).

بسيارى از تكاليف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤيت هلال ماه و ثبوت آغاز و پايان آن دارد: روزه ماه مبارك رمضان, عيد فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بيتوته در سرزمين منى2, در شبهاى يازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عيد قربان و …

(قل هى مواقيت للناس والحج …3).

علاوه بر اين, ماههاى قمرى, نقش بنيادى در تنظيم و تعيين امورى چون: مدت4 حمل, مدت شيردهى كودكان5, زمان يائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زكات10 و …11 دارند.

مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چكیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر كشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

کسب درآمد اینترنتی، روش های نوین درآمد زدایی

بسیاری از افراد جامعه به دلیل نداشتن شناخت کافی معتقدند که کسب درآمد از اینترنت کار افراد تنبل است، ما اعتقاد داریم که افراد زرنگ در این حوزه موفق‌تر هستند. شاید این دیدگاه اشتباه باعث شود که افراد زیادی در بین راه خسته شده و مسیر موفقیت خود را رها کنند. کسب پول از اینترنت بدون داشتن سرمایه نیاز به تخصص کافی دارد و باید فرد به طور مداوم با دنیای دیجیتال در ارتباط باشد. بنابراین، تصمیم گرفتیم که روش کسب درآمد از اینترنت را به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهیم و راه‌های کسب درآمد اینترنتی را معرفی کنیم تا شما نیز از آنها استفاده کنید. پس با ما همراه باشید.

کسب درآمد از اینترنت یعنی چه؟

قبل از هر چیزی اجازه دهید که تعریف عامیانه و دلنشینی از کسب درآمد از اینترنت داشته باشیم. کسب درآمد از اینترنت یا همان کسب پول از طریق اینترنت مورد سؤال بسیاری از کاربران است و همه ما دوست داریم که با آسان‌ترین راه ممکن درآمد ثابت ماهیانه برای خود درست کنیم. پس باید قبول کنید که انگیزه کافی برای استفاده از این روش وجود دارد، اما نکته‌ای که باعث دلسردی اکثر کاربران می‌شود، این است که رقابت در این حوزه بسیار بالا بوده و فرد باید صبر و حوصله کافی برای فعالیت در آن داشته باشد.

شما:

اگر بخواهید یک صفحه اینستاگرام درست کنید، باید با فالوور های خود در ارتباط باشید؛

اگر بخواهید کانال تلگرام داشته باشید، باید کاربران را به سمت مطالب خود جذب کنید؛

اگر فریلنسر هستید، باید سابقه کاری و رزومه مناسبی برای خود درست کنید؛

اگر وبلاگ نویس هستید، باید خلاقانه رفتار کنید و مطالب جذاب بنویسید؛

اگر با مشارکت در فروش می‌خواهید پول بدست بیاورید، باید اصول بازاریابی را فرا بگیرید.

پس کسب درآمد از اینترنت یعنی کسب تخصص و دانش به مرور زمان و به کار گرفتن آنها در فضای مجازی. اگر پشتکار و توانایی کافی برای فعالیت در این بخش را دارید، ما به شما اطمینان می‌دهیم که موفق خواهید شد، فقط زمان بگذارید!

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است . 

بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد : 

دانلود ترجمه مقاله انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

انواع مدل کسب و کار برای بازیافت مصرف کننده نهایی در چین

Varieties of business models for post-consumer recycling in China
چکیده
تلاش برای ساخت یک سیستم EPR برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) زائد در چین موجب ایجاد ناسازگاری غیر منتظره در عرصه نوآوری در مدل های کسب و کار برای بازیافت زباله های الکترونیکی مصرف کنندگان نهایی و سایر موارد قابل بازیافت در سال های اخیر شده است. این مطالعه با استفاده از تحقیقات عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدل های کسب و کار در حال ظهور برای بازیافت مصرف کننده نهایی در شهر های چین در سال های اخیر انجام شده است. ما سه دسته مدل های در حال ظهور را شناسایی کردیم: (1) برنامه های مبتنی بر جامعه که رفتارهای مربوط به ساماندهی زباله مصرف کنندگان را برای همه ی زباله های خانگی هدف قرار می دهند؛ (2) سیستم های لجستیکی معکوس با دستگاه های فروش اتوماتیک متصل به زنجیره های تجاری سنتی؛ 3) راه حل های اینترنتی ناب برای انجام معاملات بین مصرف کنندگان و بازیافت کنندگان. همه این مدل های کسب و کار ویژگی مشترک دارند که از فن آوری اینترنت استفاده می کنند، که به شدت در چین به عنوان "اینترنت +" توسط سیاست های دولتی و سرمایه سرمایه گذاری ترویج می شود. مدل های مختلف کسب و کار به عنوان پیوند بین شرکت و سطح سیستم و منعکس کننده امکانات متنوع برای تکامل آینده سیستم بازیافت در چین می باشد. ما یک چارچوب ارزیابی کیفی با پنج عنصر شامل راحتی برای مصرف کنندگان، قابلیت ردیابی برای تولید کنندگان، سود دهی برای بازیافت، چند منظوره بودن برای جمع آوری و قابلیت اطمینان برای مردم برای رسیدگی به ارزش های مختلف دنبال شده توسط نقش آفرینان مختلف درگیر در زنجیره بازیافت مطرح می کنیم. نتایج نشان می دهد که معضلات هر مدل کسب و میان تمام مولفه ها متعادل است و چالش دولت در ادغام طرح EPR با سیستم مدیریت زباله شهری را نشان می دهد.
دانلود ترجمه مقاله مدل‌های جریان مالی در مدیریت سهام املاک شهری در لهستان

مدل‌های جریان مالی در مدیریت سهام املاک شهری در لهستان

Financial flow models in municipal housing stock management in Poland

چکیده

خصوصی‌سازی خانه‌های عمومی در لهستان به افزایش سیستم مدیریت مسکن شهری ترکیبی کمک کرده‌است که در آن عملیات‌های مالی در بخش‌های خصوصی و دولتی انجام می‌شود. در این مقاله مدل موجود از جریان‌های مالی در مدیریت سهام مسکن شهرداری در لهستان شناسایی و تحلیل و اصلاح کرده تا کیفیت و کارایی این خدمات را بهبود ببخشد. مدل موجود با استفاده از روش تحقیق چند مرحله‌ای به منظور ترکیب روش‌های توصیفی و تحلیلی گوناگون توسعه یافت. این مدل ساختار استاندارد و مکانیسم‌های گردش مالی در مدیریت سهام املاک شهری را در روش ترکیبی، سازگار و جهانی ارائه می‌کند. یک پلت فرم برای تحقیقات دقیق با هدف بهبود فرآیندهای مدیریت تحلیل شده فراهم می‌کند، و می‌تواند برای انجام عملکردهای تحلیلی، تشخیصی و هنجاری به عنوان ابزاری برای ترویج شیوه‌های مدیریت خوب مستقر شود. مدل موجود براساس نتایج یک تحلیل تجربی اصلاح شده. مدل اصلاح‌شده یک چارچوب کلی برای تبدیل مالی سیستم‌های مدیریت مسکن شهرداری در لهستان در راستای مفهوم مدیریت عمومی جدید پیشنهاد می‌کند. مدل‌های شناسایی‌شده می‌توانند مورد توجه به کشورهای دیگر باشند که در آن مدیریت مسکن اجتماعی به رویکرد محدودتر مبتنی بر ویژگی تکیه می‌کند.

دانلود ترجمه مقاله مدیریت سرمایه کاری: اثرات مالی و ارزش‌گذاری

مدیریت سرمایه کاری: اثرات مالی و ارزش‌گذاری

Working capital management: Financial and valuation impacts

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر طولی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ از برنامه‌های بهبود مستمر و رویه‌های سرمایه کاری تهاجمی در گردش مالی حساب‌های دریافتنی است، حجم معاملات موجودی، زمان پرداختنی و چرخه تبدیل پول نقد می‌پردازد. ما به لحاظ آماری تغییرات قابل‌توجهی را در میانگین‌ها و انحراف برای این متغیرها با مدیریت مالی سخت‌تر و ریسک کم‌تر در اعتبار تجاری می‌یابیم. نتایج در صنعت حمل و نقل و ارتباطات ضعیف و در خدمات مالی ضعیف هستند. این معیارها با اثرات ارزش‌گذاری سهام و با سودآوری بهبود یافته با بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاری شده مرتبط هستند.

کلمات کلیدی

حسابداری مالی، گزارش مالی، نسبت‌های مالی، سرمایه کاری، مدیریت خزانه‌داری، دارایی شرکت

دانلود ترجمه مقاله توسعه چارچوب صلاحیت مدیریت مالی برای مدیران پرستار در سازمان های بهداشت عمومی در استان KwaZulu-Natal ، آفریقای جنوبی

توسعه چارچوب صلاحیت مدیریت مالی برای مدیران پرستار در سازمان های بهداشت عمومی در استان KwaZulu-Natal ، آفریقای جنوبی

Development of a financial management competency framework for Nurse Managers in public health care organisations in the province of KwaZulu-Natal, South Africa

چکیده

کاهش فزاینده در بودجه مراقبت‌های بهداشتی و محدودیت‌های مالی شدید مستلزم این است که مدیر پرستار به لحاظ مالی آگاهانه و در عین حال هزینه‌ها را کاهش دهد. این به نوبه خود نیازمند درک مدیریت مالی است. دانش مدیر پرستار بسیار محدود است. هدف از این مطالعه بررسی نقش‌های مدیریت مالی مدیران در محیط‌های کاری فعلی آن‌ها، شناسایی نیازهای توسعه مدیریت مالی برای دفتر مدیر و توسعه یک چارچوب مدیریت مالی برای بهبود مهارت‌های مدیران پرستار است. یک پارادایم کیفی و طبیعی مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه‌ها با ۱۸ شرکت‌کننده انجام شد. نتایج نشان داد که مدیران پرستار در فعالیت‌های مدیریت مالی در بیمارستان‌ها شرکت می‌کنند و هشت موضوع اصلی یعنی برنامه‌ریزی مالی، نظارت مالی، تصمیم‌گیری مالی، مهارت‌های مدیریت مالی ناکافی، آمادگی تحصیلی برای مدیریت مالی در برنامه‌های پرستاری، راهنمایی و آموزش برای نقش مدیریت مالی و نیاز به توسعه شایستگی مدیریت مالی را شناسایی کرده‌اند. مدیران پرستار یک تابع مدیریتی مالی در سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی عمومی دارند. آن‌ها مهارت‌های لازم، دانش و شایستگی لازم برای عملکرد در این نقش را ندارند و به دانش، مهارت‌ها و آموزش بیشتری نیاز دارند. متعاقبا یک چارچوب شایستگی برای بهبود شایستگی‌های مدیران مالی، مدیران توسعه یافت.

دانلود ترجمه مقاله سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک کاربرد برای مزیت اجتماعی پایه در کشور اسپانیا

سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک کاربرد برای مزیت اجتماعی پایه در کشور اسپانیا

New accounting information system: An application for a basic social benefit in Spain
چکیده
اطلاعات حسابداری راجع به مزایای کمک های اجتماعی بر مبنای حوزه مدیریتی آن در بودجه تأمین اجتماعی گنجانده شده است. ممکن است اطلاعات موجود در برنامه بودجه مناسب و مرتبط باشند، اما احتمالا برای مقایسه صورتهای مالی یک نهاد با دوره های گذشته و با صورت های مالی سایر نهادها کافی نیستند. بنابراین استاندارد IPSAS شماره 1 طرح ارائه اطلاعات اضافی را پیشنهاد می کند. مقاله حاضر بر مبنای نظریه مدیریت عمومی جدید، یک مدل حسابداری عمومی را برای هزینه های حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی چند سالانه مطرح می کند که اطلاعات مربوط به یک مزیت اجتماعی اساسی بالقوه را تکمیل می کند و توسعه می‌دهد. هدف این سیستم دستیابی به حداکثر شفافیت در پاسخگویی به ادارات دولتی و ارائه به موقع اطلاعات کیفیتی درباره روندهای موجود است.
دانلود ترجمه مقاله مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی

مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی

Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct
چکیده
ما با پرداختن به نیاز برای مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی، یک سنجش رفتاری از جهت گیری کارآفرینی اجتماعی (SEO) را پیشنهاد می کنیم. ما بر تحقیق کیفی گذشته در ادبیات کارآفرینی اجتماعی تکیه می کنیم که مفهوم کارآفرینی رفتاری را زمینه یابی می کند و از نظریه امکان گرایی نوظهور استفاده می کند که رفتار کارآفرینی را در موقعیت های محدود به منبع در نظر می گیرد. بعد از مورد پژوهش قرار دادن 507 سازمان هدف اجتماعی US، ما از پنج بُعد SEO استفاده می کنیم: نوآورانگی، کنشگرانگی و مدیریت ریسک، جهت گیری موثر. همچنین برای روایی قانونی SEO پشتیبانی یافته ایم که یک تاثیر مثبت را بر نوآوری اجتماعی مورد مشاهده قرار می دهد. ما محدودیت ها و پیامدهای مربوط به سنجش مان برای تحقیق آینده در خلق ارزش اجتماعی موجب شده کارآفرینی اجتماعی را مورد بحث قرار می دهیم.
دانلود ترجمه مقاله استحکام زنجیره های تامین: چالش ها و فرصت ها

استحکام زنجیره های تامین: چالش ها و فرصت ها

Supply chains robustness: Challenges and opportunities

چکیده
امروزه استحکام زنجیره های تامین، مانند توانایی شان برای مقابله با وقفه و اختلالات داخلی و خارجی، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. این مقاله در حوزه گسترده تری به این موضوع می پردازد، مثلا مفهوم استحکام در سایر رشته ها (به ویژه در زیست شناسی) و در سطوح مختلف تولید برجسته می کند. خطرات اصلی عملیات های زنجیره تامین با راهبردهای کاهش برخی خطرات اصلی بطور خلاصه بیان شده است. سنجش استحکام عملیاتی و ساختاری زنجیره های تامین مطرح شده است و مفهوم یک چارچوب برای ارزیابی، پیچیدگی و کارایی استحکام زنجیره های تامین بطور خلاصه تعریف شده است. چالش ها و فرصت های مربوط به افزایش استحکام با تاکید ویژه بر آنهایی که در فضای فیزیکی سایبری ایجاد شده اند، بطور کلی در این مقاله مطرح شده است.
دانلود ترجمه مقاله به حداکثر و به حداقل رساندن محدودیت سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری

به حداکثر و به حداقل رساندن محدودیت سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری

Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk

چکیده
در این مقاله، به عنوان گام اول در بررسی ویژگی های یک زیرمجموعه پرتفوی محتمل مشخص شده توسط محدودیت های ریسک و بودجه، ما حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه گذاری را با استفاده از تجزیه و تحلیل نسخه بدل ارزیابی نمودیم. به منظور انجام این مهم، ما یک رویکرد تحلیلی از مکانیک های آماری اعمال کردیم. ما متوجه شدیم که مشکل بهینه سازی در نظر گرفته شده در این مقاله، در واقع همان مساله دوگانه مربوط به مشکل بهینه سازی پرتفوی بررسی شده در متون بوده، و تایید کردیم که این راه حل های بهینه نیز دوگانه هستند. ما همچنین آزمایشات عددی ارائه نمودیم، که در آن روش کندترین نزول براساس روش لاگرانژ ضرایب تعیین شده را به کار برده، و نتایج عددی را به منظور ارزیابی اثربخشی رویکرد پیشنهادی خود با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نسخه بدل مقایسه نمودیم.
دانلود ترجمه مقاله در خصوص کارایی ناکار آمدی بازارهای بیتکوین و ارزیابی آن

در خصوص کارایی ناکار آمدی بازارهای بیتکوین و ارزیابی آن

On Bitcoin markets (in)efficiency and its evolution

 چکیده
ما کارایی دو بازار بیتکوین ( با توجه به دلار آمریکا و یوان چین ) و ارزیابی آن را در طول زمان مطالعه می کنیم. چون ناکارآمدی را می توان از طریق کانالهای مختلف نشان داد، ما از شاخص کارایی Kristoufek & Vosvrda (2013, Physica A 392, pp. 184-193) استفاده می کنیم که میتواند انواع مختلف معیارهای کارایی ( ناکارامدی) را پوشش دهد.ما شواهدی قوی را از دو بازار بیتکوین یافتیم که تقریبا بین سالهای 2010 تا 2017 ناکارامد بوده است، به استثنای چند دوره که مستقیما پس از افزایشهای شبه حبابی قیمت، آرام بود.
دانلود ترجمه مقاله نقش در حال رشد مراقبت مقدماتی (ابتدایی) در منزل برای افراد مبتلا به زوال عقل

نقش در حال رشد مراقبت مقدماتی (ابتدایی) در منزل برای افراد مبتلا به زوال عقل

Growing Role of Home-Based Primary Care for Individuals With Dementia
چکیده
نیاز فزاینده ای برای مراقبت ابتدایی در خانه (HBPC) - بدلیل رشد تعداد افراد مبتلا به زوال عقل که در خانه نشین شده اند - وجود دارد. از سالیان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ، هزینه فراهم نمودن مراقبت برای بزرگسالان مسن مبتلا به زوال عقل در ایالات متحده آمریکا از ۱۰۹ بیلیون دلار به ۲۲۰ بیلیون دلار رسیده است. این مقاله خلاصه اجمالی از HBPC ، مزایای HBPC ، و موانع در تدارک HBPC در ساختارهای پرداخت سلامتی کنونی را ارایه می نماید. بررسی اجمالی استراتژی های ملی برای مراحل آتی و پیشنهادات بمنظور بهبود HBPC نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
دانلود ترجمه مقاله هزینه های عادلانه بیت کوین محور برای رایانش برون سپاری دستگاه های Fog

هزینه های عادلانه بیت کوین محور برای رایانش برون سپاری دستگاه های Fog

Bitcoin-based fair payments for outsourcing computations of fog devices

چکیده
رایانش مه را می توان به عنوان یک پسوند محاسبات ابری در نظر گرفت که تراکنش ها و منابع را در شبکه امکان پذیر میسازد. در پارادایم های رایانش مه، کاربر مه (کارفر ما) با دستگاه های محدود سازنده منابع می تواند وظایف رایانشی توزیع شده را به گره های مه غیرقابل اعتماد (کارمندان) برون سپاری کرده و بهای آنها را پرداخت کند. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه پرداخت های عادلانه انجام شده است. با اینحال تمام راه حل های موجود، سیستم سنتی پول الکترونیکی را برای ایجاد رمزنگاری پرداخت استفاده میکنند، که نیاز به مقام معتبر (به عنوان مثال یک بانک) برای جلوگیری از دو برابر شدن هزینه ها دارد. این بانکبه دلیل این نوع از سیستم پرداخت تضعیف خواهد شد. در این مقاله، ما طرح پرداخت عادلانه جدیدی برای برون سپاری رایانش بر اساس بیت کوین پیشنهاد می کنیم. با توجه به مزایای محتوایی بیت کوین، کاربران می توانند بدون نیاز به یک بانک به طور مستقیم کار کنند. علاوه بر این، ساختار پیشنهاد شده می تواند تضمین کند بدون توجه به رفتار مخرب برون سپار برون سپار، در صورت انجام رایانش درست به کارکنان حقوق عادلانه پرداخت خواهد شد.
دانلود ترجمه مقاله تبلیغات گوشی‌های هوشمند چگونه بر قصد خرید مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارند؟

تبلیغات گوشی‌های هوشمند چگونه بر قصد خرید مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارند؟

How smartphone advertising influences consumers' purchase intention
چکیده
در دهه‌ی گذشته استفاده از گوشی‌های هوشمند رشد چشمگیری داشته است. دسترسی به اینترنت و گوشی‌های هوشمند، شیوه‌ی تعامل مصرف کنندگان با برندها را تغییر داده است. بنابراین شناسایی و درک عواملی که مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کنند تا با تبلیغات روی گوشی‌های هوشمند ارتباط برقرار کنند و در نتیجه تصمیم به خرید بگیرند بسیار ضروری است. ما برای دستیابی به این هدف، یک مدل مفهومی را پیشنهاد دادیم که ترکیبی از مدل تبلیغات اینترنتی داکوف و نظریه‌ی تجربه جریان است. ما این مدل مفهومی را با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از 303 مصاحبه‌شونده‌ی پرتغالی مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج به دست آمده نشان دادند که ارزش تبلیغات، تجربه جریان، کیفیت طراحی وب و آگاهی از برند، عوامل موثر بر قصد خرید هستند. این مطالعه حاوی نتایجی است که به بازاریابان و تبلیغ‌کنندگان کمک می‌کند تا درک کنند که تبلیغات هوشمند چگونه بر قصد خرید مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.
دانلود ترجمه مقاله ارزش هنر در بازاریابی: یک مدل مبتنی بر احساسات از نحوه تاثیر آثار هنری در تبلیغات، در جهت بهبود ارزیابی محصول

ارزش هنر در بازاریابی: یک مدل مبتنی بر احساسات از نحوه تاثیر آثار هنری در تبلیغات، در جهت بهبود ارزیابی محصول

The value of art in marketing: An emotion-based model of how artworks in ads improve product evaluations
چکیده
ابتکارات مبتنی بر هنر، مزایای بسیاری را برای سازمان ها، مدیران و کارکنان به ارمغان می آورند، اما شناخت کمی از اینکه چگونه بازاریابی می تواند هنر را جهت ارزش افزوده برای مصرف کنندگان ترکیب کند وجود دارد. پژوهش حاضر، ابزارهای بازاریابی را در تئوری سازماندهی وسیع تر، به منظور توسعه و آزمایش تجربی از مدل مبتنی بر احساسات از اینکه چگونه آثار هنری در تبلیغات می تواند ارزش درک شده یک محصول را افزایش دهد قرار می دهد (اثر تزریق هنر). در سه آزمایش (N = 516) با استفاده از سه اثر هنری مختلف (توسط Vermee، van Goghو da Vinci) سه محصول مختلف (آب معدنی، کاغذ توالت و شکلات) و سه اندازه متفاوت از ارزش محصول (ارزیابی محصول، تمایل برای خرید، و تمایل به پرداخت)، نام تجاری به شدت به وسیله اثر تزریق هنر متاثر می شود. علاوه بر این، این تاثیر واسطه، برای محصولات سودآور (آب) قوی تر از محصولات هودینی (شکلات) بود. بنابراین، در حمایت از نظریه های کلی از روش های مبتنی بر هنر در مدیریت، احساسات به نظر می رسد یک ساز و کار اساسی است که از طریق آن هنر بر ارزیابی محصول و قیمت تاثیر می گذارد.
دانلود ترجمه مقاله عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

Economic policy uncertainty and stock price crash risk

چکیده

ما تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) را بر ریسک سقوط شرکت بررسی می کنیم. ما بر اساس نمونه بزرگی از شرکتهای بورس چین در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ ، شواهد تجربی را ارائه می دهیم که نشان می دهد شرکت ها با افزایش EPU احتمالا سقوط قیمت سهام را تجربه می کنند. تجزیه و تحلیل های مقطعی بیشتر نشان می دهد که تأثیر EPU بر ریسک سقوط قیمت سهام برای شرکتهایی که بازده آنها نسبت به EPU حساس تر است ، قوی تر است. به طور خاص ، سهام های جدیدتر (جوان) ، سهام های کوچک ، سهام های با نوسانات زیاد و سهام رشدی که ذاتا دارای عدم قطعیت بالاتری هستند ، نسبت به EPU حساس تر هستند و از نظر ریسک سقوط، بیشتر تحت تأثیر EPU قرار می گیرند. ما همچنین نشان می دهیم که EPU با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار به طور مثبت و معناداری رابطه دارد.

 

دانلود ترجمه مقاله نقش سرمایه گذاری پر ریسک در وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در چین

نقش سرمایه گذاری پر ریسک در وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) در چین

The role of venture capital in SME loans in China

چکیده

ما نقش سرمایه گذاری پر ریسک (VC) را در وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) از طریق نمونه ای از بورس ملی اوراق بهادار (NEEQ) در چین بررسی می کنیم. ما دریافتیم که پشتیبانی VC می تواند دسترسی به وام های بانکی ، به ویژه وام های کوتاه مدت ، با هزینه های کمتر و وام های بدون ضامن را به طور مؤثر بهبود بخشد. وام های پشتیبانی شده با VC احتمال کمتری دارد که بازپرداخت نشوند و رابطه مثبتی با عملکرد SME ها دارند. یافته های بیشتر نشان می دهد که پشتیبانی VC از طریق هر دو اطلاعات “سخت” در مورد صورت های مالی با کیفیت تر و اطلاعات “نرم” در مورد اعتبار شرکتهای کوچک و متوسط، عدم تقارن اطلاعات بین بانک ها و SME را کاهش می دهد. با توجه به بهبود شرایط تأمین منابع مالی SMEها و بهره وری بانک در تخصیص وام ، برنامه های تأمین سرمایه بدهی می تواند یک عنصر قابل توجه جدید در زیرساخت های مالی بزرگترین بازار نوظهور جهان باشد.

 

دانلود ترجمه مقاله آزمون اعتبار برند متقابل و بازار متقابل مدل ارزش ویژه مصرف کننده محور (CBBE) برای برندهای مقصد

آزمون اعتبار برند متقابل و بازار متقابل مدل ارزش ویژه مصرف کننده محور (CBBE) برای برندهای مقصد

Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer-based brand equity (CBBE) model for destination brands

چکیده
مطالعات متفاوت درباره ارزش ویژه برند مصرف کننده/مشتری محور، تصاویر درحال تغییری از اجزاء و روابط متباین را آشکار کرده است. مطالعه کنونی، مجموعه داده های زیادی را همراه با تحلیل مسیر تحلیل نموده است تا این موراد را آزمون نماید : 1) روایی مدل CBBE عمومی (آشنایی، تصویر، کیفیت، ارزش برند، ارزش مصرف کننده و وفاداری؛ 2)روایی مدل مشتری (+ رضایت) با استفاده از داده ها برای یک برند مقصد؛ 3) روایی برند متقابل مدل عمومی برای پنج برند مقصد ایالات متحده و 4) روایی بازار متقابل هر دو مدل برای بخشهای مختلف مبتنی بر ملیت، جنسیت و دیدار پیشین. نتایج نشان دادند که آشنایی و تصویر، دو عنصر برجسته ای هستند که وفاداری را در هر دو مدل توضیح میدهند گرچه هم ارزش مصرف کننده و هم ارزش برند، تاثیرات مداخله گری بر وفاداری دارند. مدل برای مقاصد متفاوت، برای ملیت های متفاوت و تا حدی برای جنسیت های متفاوت، گوناگون بود و برای بازدیدکنندگان و غیربازدیدکنندگان یک برند مقصد، ثابت بود.
دانلود ترجمه مقاله نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی: تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور

نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خرده فروشی: تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور

The role of pre-consumption experience in perceived value of retailer brands: Consumers' experience from emerging markets

چکیده
در این مطالعه تجربی، تئوری نقاط تماس برند و تئوری تجربه برند به منظور بررسی تاثیر مرکب تجربه مصرف و قبل از مصرف در زمینه ارزش درک شده مصرف کننده (CPV) و اولویت برند ادغام می شوند. خرده فروشی لوازم آرایشی و مصرف کنندگانی از بازار نوظهور عمده مانند چین برای بررسی انتخاب می شوند. یافته ها نشان داده که تجربه مطلوب فعالیتهای ارتباطات بازاریابی برند در طول مرحله قبل از مصرف به پاسخهای مثبت برای افزایش اولویت برند اشاره نموده که مستقیما به ارزش درک شده و غیرمستقیم به وفاداری برند کمک می کند. مفهوم سازی ارزیابی مبتنی بر مصرف از ارزش درک شده برندهای خدماتی در این مطالعه گسترده می شود که شامل بررسی تجربه قبل از مصرف می باشد. یافته ها به درک بهتر تاثیر نقاط مختلف تماس بر توسعه دارایی برند در هر دو مرحله مصرف و قبل از مصرف از دیدگاه مدیریت برند کمک نموده و دستورالعملهایی را برای تخصیص منابع در برنامه های مختلف ترکیب بازاریابی ارائه می دهند.
دانلود ترجمه مقاله مدیریت روابط بازیکن برای ارتقاء وفاداری بازیکن آنلاین: دیدگاه های نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه ادراک خویشتن

مدیریت روابط بازیکن برای ارتقاء وفاداری بازیکن آنلاین: دیدگاه های نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه ادراک خویشتن

Managing gamer relationships to enhance online gamer loyalty: The perspectives of social capital theory and self-perception theory

چکیده
بازی آنلاین رسانه ارتباطی محبوبی است، با این حال، نحوه برقراری ارتباط بین بازیکن های آنلاین و بازی بر وفاداری بازیکن تاثیرگذار است و در عین حال حوزه ای پر کار برای بررسی است. از این رو، هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری ویژگی های رابطه- طول (مدت)، عمق (کاربرد بیشتر) و پهنا (خرید متقابل)- بر وفاداری بازیکن آنلاین، و نقش هزینه تغییر رابطه ای و عادت بازی کردن (یعنی رفتار بازی کردن خودکار و طبیعی) در این تاثیرگذاری ها است. نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه ادراک خویشتن برای توضیح مکانیسم زیربنایی استفاده شد. این تحقیق پاسخ های 5159 بازیکن آنلاین را گردآوری کرد و داده ها را با استفاده از روش های مدل‌سازی معادله ساختاری تحلیل کرد. نتایج تحلیلی نشان می دهند که ویژگی های رابطه ای با هزینه تغییر رابطه ای و عادت بازی کردن ارتباط مثبت دارند، و به علاوه با وفاداری بازیکن آنلاین مرتبط شده اند. این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی است که بررسی می کند چگونه روابط بازیکن-بازی می تواند به روابط بازیکن-بازیکن (در قالب هزینه تغییر رابطه ای) و در نتیجه وفاداری بازیکن کمک کند. یافته ها بینشی فراهم می کنند که توسعه روابط بین بازیکن ها باید بازی مستمرشان را توسط دو مسیر به هم بافته تغذیه کند.
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مالی پینچ: الگوریتم هدف گذاری حداقل هزینه فرصت

تجزیه و تحلیل مالی پینچ: الگوریتم هدف گذاری حداقل هزینه فرصت

Financial Pinch Analysis: Minimum opportunity cost targeting algorithm
چکیده
برای رسیدن به رقابت بازار و همچنین تولیدات و فرایندهای پایدار، یک شرکت در پروژه های زیست محیطی و حفاظتی مختلفی سرمایه گذاری می کند. بودجه بندی سرمایه اساسا مستلزم تصمیم گیری راجع به تامین بودجه مجموعه ای از پروژه های در دسترس می باشد، آن هم با توجه به محدودیت های مالی مختلف. این مقاله الگوریتم جدیدی را ارائه می دهد، الگوریتم هدف گذاری حداقل هزینه فرصت (MOCTA) ، که این الگوریتم مشکلات بودجه بندی سرمایه را برای انتخاب پروژه های مدیریت محیط زیست نشان می دهد. این الگوریتم مبتنی بر اصول تجزیه و تحلیل پینچ است، و می تواند مستقیما برای پروژه های قابل قبولی که به صورت مشکل برنامه نویسی خطی فرمول نویسی می شوند استفاده شود. الگوریتم پیشنهادی، در رابطه با تکنیک شاخه و مرز، می تواند برای حل مشکل برنامه نویسی خطی یکپارچه و مختلط (MILP) اعمال شود، جایی که پروژه ها یا باید کاملا پذیرفته شوند یا کاملا رد شوند. یک مثال فرضی کاربرد این روش را از طریق جستجوی درختی پیچیده نشان می دهد. روش های پیشنهادی به واسطه مطالعه موردی درباره انتخاب پروژه های حفاظت از انرژی در صنایع کاغذ و خمیر کاغذ هند نشان داده شده اند.
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی سری های زمانی مالی، چشم انداز سقوط ها

تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی سری های زمانی مالی، چشم انداز سقوط ها

Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes

چکیده
ما در حال بررسی روند بازده روزانه شاخص های بازار سهام آمریکا در طول سقوط تکنولوژی در سال 2000 و بحران های مالی 2007-2009 هستیم. روش ما بر اساس تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی (TDA) است. ما از برابری پایداری برای شناسایی و تعیین الگوهای توپولوژیکی که در سری زمانی چند بعدی ظاهر می شود استفاده می کنیم. با استفاده از پنجره رولی، مجموعه داده های نقاط ابر وابسته به زمان را استخراج می کنیم که به آن فضای توپولوژیکی مرتبط کرده ایم. ما حلقه های گذرا را که در این فضا ظاهر می شوند شناسایی می کنیم و پایداری آنها را اندازه گیری می کنیم. این در توابع ارزش واقعی که به عنوان چشم اندازهای پایداری ذکر شده است، کدبندی شده است. ما تغییرات زمانی را در چشم اندازهای پایداری با استفاده از هنجارهای Lp آن ها کمی می کنیم. ما این روش را در سری های زمانی چند بعدی تولید شده توسط مدل های غير خطی و غير تعادلی مختلف آزمایش می کنیم. در می یابیم که در مجاورت بحران های مالی،هنجارهای Lp نشان دهنده رشد قوی قبل از اوج اولیه است که در طول ورشکستگی افزایش می یابد. به طور قابل توجهی، میانگین چگالی طیفی در فرکانس های پایین سری زمانی هنجارهای Lp چشم اندازهای پایداری، روند صعودی قوی را برای 250 روز معاملات قبل از سقوط داتکام در تاریخ 03/10/2000 یا به ورشکستگی Lehman در تاریخ 09 / 15/2008 اثبات کرد. مطالعه ما نشان داد که TDA نوعی جدید از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی ارایه می دهد که اقدامات آماری استاندارد را تکمیل می کند. این روش می تواند برای شناسایی هشدارهای اولیه نشانه های سقوط بازارهای نزولی باشد. بر این باوریم که این رویکرد را می توان فراتر از تجزیه و تحلیل های سری های زمانی مالی ارایه شده در اینجا استفاده کرد.
دانلود ترجمه مقاله درک کل نگر از چشم انداز های زیان مالی برای افزایش اعتماد خریدار برای جستجو، پیشنهاد ، صحبت مثبت و بازدید مکرر از فروشگاه آ

درک کل نگر از چشم انداز های زیان مالی برای افزایش اعتماد خریدار برای جستجو، پیشنهاد ، صحبت مثبت و بازدید مکرر از فروشگاه آنلاین

A holistic understanding of the prospects of financial loss to enhance shopper's trust to search, recommend, speak positive and frequently visit an online shop

چکیده
در حالی که دیدگاه مصرف کننده مبتنی بر اینترنت در حال مطالعه می باشد، به نظر می رسد هیچ تحقیق مستقیمی در مورد نقش میانجی گری اعتماد در رابطه بین ریسک مالی درک شده و قصد خرید وجود ندارد. ادبیات تحقیق موجود به اقلام کمتری برای اندازه گیری ریسک مالی درک شده محدود می گردد که بدان معنی است که یک مطالعه جامع در مورد این موضوع ضروری است. مطالعه حاضر در این راستا در واقع ریسک مالی درک شده را با استفاده از 12 عنصر مختلف از قبیل از دست دادن اطلاعات کارت اعتباری، خرید مبتنی بر خطا، عدم تضمین بازگشت پول، هزینه های مخفی، از دست رفتن پول، تقلب در فروش، مطالبه بیش از حد برای هزینه های تحویل کالا، افت تحویل محصول، پرداخت آنلاین با پرداخت بیش از حد، قیمت بالا در مقایسه با فروشگاه های سنتی، حساب های پایین نسبت به فروشگاه های سنتی و خرید اشتباه اندازه گیری می کند. مدل پیشنهادی مطالعه حاضر این است تا نقش اعتماد به فروشندگان وب در رابطه بین ریسک مالی درک شده مصرف کنندگان آنلاین و قصد خرید آنها اندازه گیری شود. بررسی آنلاین مبتنی بر مطالعه تجربی بر روی مصرف کنندگان آنلاین مالزی برای تست مدل پیشنهادی انجام شده است. نتایج تحقیق از اندازه نمونه 400 نشان می دهند که خطر مالی درک شده مصرف کنندگان آنلاین، اعتماد آنها به فروشندگان وب و قصد خرید آنلاین را شامل می گردد. قصد مصرف کننده برای خرید آنلاین نیز تحت تأثیر اعتماد آنها به فروشنده اینترنتی است. و نقش میانجی اعتماد به فروشندگان وب در رابطه بین خطر مالی درک شده و قصد خرید آنلاین وجود دارد. چنین نتایجی شواهدی ارائه می دهند که مدیران تجارت الکترونیک باید خطر مالی مصرف کننده هایشان را در نظر بگیرند در حالی که اغتماد و تمایلات خرید این مشتریان را محقق می سازند.
دانلود ترجمه مقاله ریسک های کاهش قیمت ریسک های تنزیل و بخشی مقطعی از بازده دارایی ها

ریسک های کاهش قیمت ریسک های تنزیل و بخشی مقطعی از بازده دارایی ها

Downside risks and the cross-section of asset returns
چکیده
ما در یک مدل مقطعی قیمت گذاری تعادلی دارایی که نشان دهندۀ ناامیدی و تغییر عدم اطمینان اقتصاد کلان است نشان می دهیم که علاوه بر بازده و نوسانات بازار، سه عامل مرتبط با ناامیدی نیز قیمت گذاری می شوند: عامل رکود، کسادی بازار و عامل رکود فراریت (سیالی و روان بودن). ما دریافتیم که بازده مورد انتظار طبقه های مختلف دارایی ها، بازتاب دهندۀ پاداش هایی برای در معرض نامطلوب این عوامل قرار گرفتن است. نشانه های پاداش های ریسک برآورد شده، مطابق با پیش بینی های نظری هستند. کلی ترین مدل ما، یعنی مدل پنج عاملی، در خصوص قیمت گذاری سهام، حق اختیار معامله (خرید و فروش)، و پورتفولیوهای ارزی بسیار موفق عمل کرده و پیشرفت قابل توجهی در خصوص مشخصات شبکه ای که قبلا در ادبیات این موضوع مورد بحث قرار گرفته داشته است.
دانلود ترجمه مقاله چولگی، ریسک پایه و تقاضای معامله آتی بهینه

چولگی، ریسک پایه و تقاضای معامله آتی بهینه

Skewness, basis risk, and optimal futures demand
چکیده
یک مدل پوشش ریسک حداکثر سودمندی مورد انتظار از معامله آتی را معرفی می کنیم که در آن درآمد نقدینگی و معامله آتی از توزیع نرمال چولگی دومتغیره پیروی می کند، و بیشتر اثر چولگی بر تقاضای معامله آتی مطلوب را در نظر می گیرد. نسبت به معیار نرمال دومتغیره، چولگی زمانی که عامل به طور قابل توجهی ریسک گریز است تاثیر دارد. تقاضای پوشش ریسک خالص، بسته به چولگی نسبی موقعیت معامله آتی و نقدینگی یا بیشتر یا کوچکتر از تقاضای واریانس حداقل است. تفاوت بین پوشش ریسک خالص و تقاضای واریانس حداقل با ریسک پایه افزایش می یابد، یعنی همبستگی ناقص بین بازده نقدینگی و معامله آـی وجود دارد. هنگامی که عامل تا حدودی، اما نه بی نهایت ریسک گریز است، فضایی برای موقعیت های احتمالی و تقاضای معامله آتی بهینه وجود دارد که از ریسک پایه و بازده مورد انتظار در بازار معاملات آتی ناشی می شود.
دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی، شواهد برگرفته از دعوی مشتق

حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی، شواهد برگرفته از دعوی مشتق

Shareholder litigation rights and the cost of debt: Evidence from derivative lawsuits
چکیده
با توجه به بهره برداری از اتخاذ متناوب قوانین تقاضای جهانی به عنوان شوک های بیرونی جهت تکمیل دعوی مشتق، ما درمی یابیم که حقوق دادرسی سهامداران ضعیف منجر به افزایش قابل توجه در هزینه بدهی می گردد. حاکمیت شرکتی تخریب شده، عدم تقارن اطلاعات افزایش یافته، و ریسک پذیری حشایه ای افزایش یافته کانال های مدنظر هستند. سهامداران به حقوق دادرسی تضعیف شده با ارائه مدیرانی با انگیزه ریسک پذیری کمتر پاسخ می دهند. در مجموع، یافته های ما نشان می دهند که حقوق دادرسی سهامداران برای بستانکاران مهم هستند.
* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پروژه وان ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پروژه وان ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---